Bevolking – toegankelijke tekst

​GGD Zaanstreek-Waterland monitort de bevolkingsdichtheid, -groei en -samenstelling op onder andere leeftijd, migratieachtergrond en huishoudsamenstelling. Dit geeft een goed beeld van de (verwachte) zorgvraag in de regio.

Het aantal 65-plussers neemt al jaren toe. In 2020 was ruim 19% van de Nederlanders 65 jaar of ouder. Ook het aantal 80-plussers neemt toe. Een oudere bevolking heeft meer gezondheidsproblemen. Daarmee neemt de vraag naar voorzieningen en zorg toe. Waar in 2018 de totale uitgaven aan ouderenzorg in Nederland 19 miljard bedroegen, stijgen deze in 2040 naar verwachting tot ruim 43 miljard. Dit legt direct een grotere druk op werkenden die de groep AOW’ers onderhouden, bron 1.

Daarnaast telt Nederland steeds meer eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens. Omdat iemand in een eenpersoonshuishouden alle huishoudelijke taken verzorgt, blijft er minder tijd over voor mantelzorg. Daardoor zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe. Ook zal iemand zonder partner of huisgenoten eerder een beroep doen op professionele zorgaanbieders.

Bevolkingsdichtheid en bevolkingsgroei

Grote regionale verschillen in bevolkingsdichtheid en bevolkingsgroei

Op 1 januari 2020 woonden er 339.182 mensen in de regio Zaanstreek-Waterland. De dichtheid van de bevolking varieerde sterk: van 142 inwoners per km2 in Beemster tot 3.509 inwoners per km2 in Purmerend. De meeste gemeenten verwachten dat hun bevolking gaat groeien. De gemeente Beemster verwacht de grootste toename van inwoners: zo’n 32,5% in 2050. Alleen Edam-Volendam verwacht tegen die tijd een afname te zien ten opzichte van nu: – 0,9%, bron 2.

Bevolkingsaantal, bevolkingsdichtheid en bevolkingsprognose op 1 januari 2020 per gemeente.

Gemeente Beemster

 • Inwonersaantal, 10.022
 • Bevolkingsdichtheid per km2 2020, 142
 • Verwachte bevolkingsgroei 2050, 32,5%

Gemeente Edam-Volendam

 • Inwonersaantallen, 36.197
 • Bevolkingsdichtheid per km2 2020, 666
 • Verwachte bevolkingsgroei 2050, -0,9%

Gemeente Landsmeer

 • Inwonersaantallen, 11.491
 • Bevolkingsdichtheid per km2 2020, 510
 • Verwachte bevolkingsgroei 2050, 2,9%

Gemeente Oostzaan

 • Inwonersaantallen, 9.735
 • Bevolkingsdichtheid per km2 2020, 845
 • Verwachte bevolkingsgroei 2050, 9,7%

Gemeente Purmerend

 • Inwonersaantallen, 81.249
 • Bevolkingsdichtheid per km2 2020, 3.509
 • Verwachten bevolkingsgroei 2050, 11,7%

Gemeente Waterland

 • Inwonersaantallen, 17.424
 • Bevolkingsdichtheid per km2 2020, 334
 • Verwachte bevolkingsgroei 2050, 8,0%

Gemeente Wormerland

 • Inwonersaantallen, 16.270
 • Bevolkingsdichtheid per km2 2020, 422
 • Verwachte bevolkingsgroei 2050, 1,5%

Gemeente Zaanstad

 • Inwonersaantallen, 156.794
 • Bevolkingsdichtheid per km2 2020, 2.123
 • Verwachte bevolkingsgroei 2050, 11,1%

Leeftijd

Grote verschillen in aantal 65-plussers per gemeente in de regio Zaanstreek-Waterland

In de regio Zaanstreek-Waterland zijn de verschillen in percentage 65-plussers per gemeente groot. Zo ging het in Waterland om bijna 25%, tegenover zo’n 18% in Zaanstad. Op 1 januari 2020 was ongeveer 5% van de bevolking van Zaanstreek-Waterland 80 jaar of ouder, bron 2.

Meerderheid van de inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland tussen de 20 en 65 jaar

Ongeveer 57% van de bevolking in de regio Zaanstreek-Waterland is tussen de 20 en 65 jaar oud. Dit percentage is het hoogst in Purmerend (59,2%) en Zaanstad (59,3%) en het laagst in gemeente Waterland (53,7%). De demografische druk verschilt sterk per gemeente; in Zaanstad is deze het laagst (68,6) en in Waterland het hoogst (86,4).

Leeftijdsopbouw en demografische op 1 januari 2020

De cijfers zijn afgerond op 1 decimaal achter de komma.

Gemeente Beemster

Percentage inwoners:

 • tot 20 jaar, 23,0%
 • 20 -65 jaar, 56,8%
 • 65 jaar en ouder, 20,0%

Demografische druk, 75,9%

Gemeente Edam-Volendam

Percentage inwoners:

 • tot 20 jaar, 22,5%
 • 20 -65 jaar, 56,3%
 • 65 jaar en ouder, 21,2%

Demografische druk, 77,5%

Gemeente Landsmeer

Percentage inwoners:

 • tot 20 jaar, 22,9%
 • 20 -65 jaar, 55,3%
 • 65 jaar en ouder, 21,8%

Demografische druk, 80,7%

Gemeente Oostzaan

Percentage inwoners:

 • tot 20 jaar, 22,1%
 • 20 -65 jaar, 57,2%
 • 65 jaar en ouder, 20,6%

Demografische druk, 74,6%

Gemeente Purmerend

Percentage inwoners:

 • tot 20 jaar, 20,8%
 • 20 -65 jaar, 59,2%
 • 65 jaar en ouder, 20,1%

Demografische druk, 68,7%

Gemeente Waterland

Percentage inwoners:

 • tot 20 jaar, 21,7%
 • 20 -65 jaar, 53,7%
 • 65 jaar en ouder, 24,6%

Demografische druk, 86,4%

Gemeente Wormerland

Percentage inwoners:

 • tot 20 jaar, 20,8%
 • 20 -65 jaar, 55,7%
 • 65 jaar en ouder, 23,5%

Demografische druk, 79,4%

Gemeente Zaanstad

Percentage inwoners:

 • tot 20 jaar, 22,3%
 • 20 -65 jaar, 59,3%
 • 65 jaar en ouder, 18,4%

Demografische druk, 68,6%

Meer jongeren dan ouderen in Zaanstreek-Waterland

Over het algemeen is de leeftijdsopbouw in de regio Zaanstreek-Waterland vergelijkbaar met het gemiddelde van Nederland. Beemster heeft relatief gezien de meeste jongeren: 23% van de inwoners is jonger dan 20 jaar. In bijna alle gemeenten wonen meer jongeren tot 20 jaar dan 65-plussers. Alleen in de gemeenten Waterland en Wormerland wonen meer ouderen dan jongeren, bron 2.

Leeftijdsopbouw Zaanstreek-Waterland en Nederland

0 tot 4 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 5,2%, Nederland, 5,1%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 4,9%, Nederland 4,8%

5 tot 9 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 5,4%, Nederland, 5,4%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 5,0%, Nederland -5,1%

10 tot 14 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 5,7%, Nederland, 5,6%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 5,3%, Nederland 5,3%

15 tot 19 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 6,4%, Nederland, 6,2%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 5,8%, Nederland 5,9%

20 tot 24 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 6,0%, Nederland, 6,4%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 5,6%, Nederland 6,2%

25 tot 29 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 5,9%, Nederland, 6,7%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 5,5%, Nederland 6,4%

30 to 34 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 6,0%, Nederland, 6,4%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 6,0%, Nederland 6,2%

35 tot 39 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 5,8%, Nederland, 6,1%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 5,9%, Nederland 5,9%

40 tot 44 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 6,0%, Nederland, 5,9%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 6,1%, Nederland 5,9%

45 tot 49 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 7,1%, Nederland, 6,8%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 7,2%, Nederland 6,8%

50 tot 54 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 7,8%, Nederland, 7,4%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 7,8%, Nederland 7,3%

55 tot 59 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 7,7%, Nederland, 7,2%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 7,4%, Nederland 7,1%

60 tot 64 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 6,3%, Nederland, 6,4%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 6,4%, Nederland 6,4%

65 tot 69 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 5,7%, Nederland, 5,7%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 5,7%, Nederland 5,7%

70 tot 74 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 5,4%, Nederland, 5,3%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 5,7%, Nederland 5,5%

75 tot 79 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 3,7%, Nederland, 3,4%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 4,1%, Nederland 3,8%

80 tot 84 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 2,3%, Nederland, 2,2%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 2,8%, Nederland 2,8%

85 to 89 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 1,1%, Nederland, 1,1%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 1,8%, Nederland 1,8%

90 tot 94 jaar
Man: Zaanstreek-Waterland 0,3%, Nederland, 0,4%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 0,8%, Nederland 0,8%

95+
Man: Zaanstreek-Waterland 0,1%, Nederland, 0,1%
Vrouw: Zaanstreek-Waterland 0,2%, Nederland 0,2%

Migratieachtergrond

Zaanstad en Purmerend hebben de meeste inwoners met een migratieachtergrond

In de regio Zaanstreek-Waterland wonen in vergelijking met Nederland meer mensen met een niet-westerse migratieachtergrond: 17% tegenover 14 %. In Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland wonen relatief weinig mensen met een migratieachtergrond. In de gemeenten Purmerend en Zaanstad wonen juist relatief veel mensen met een migratieachtergrond, bron 2. De grootste groep mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in Zaanstad is afkomstig uit Turkije. In Purmerend komt de grootste groep mensen met een niet-westerse migratieachtergrond uit Suriname.

Percentage inwoners met een westerse en niet-westerse migratieachtergrond op 1 januari 2020.

Gemeente Beemster

 • Westerse Migratieachtergrond, 6%
 • Niet-Westerse Migratieachtergrond, 5%

Gemeente Edam-Volendam

 • Westerse Migratieachtergrond, 4%
 • Niet-Westerse Migratieachtergrond, 5%

Gemeente Landsmeer

 • Westerse Migratieachtergrond, 9%
 • Niet-Westerse Migratieachtergrond, 9%

Gemeente Oostzaan

 • Westerse Migratieachtergrond, 7%
 • Niet-Westerse Migratieachtergrond, 8%

Gemeente Purmerend

 • Westerse Migratieachtergrond, 9%
 • Niet-Westerse Migratieachtergrond, 18%

Gemeente Waterland

 • Westerse Migratieachtergrond, 8%
 • Niet-Westerse Migratieachtergrond, 6%

Gemeente Wormerland

 • Westerse Migratieachtergrond, 7%
 • Niet-Westerse Migratieachtergrond, 8%

Gemeente Zaanstad

 • Westerse Migratieachtergrond, 11%
 • Niet-Westerse Migratieachtergrond, 22%

Samenstelling groep inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond in Zaanstad: 36% Turkije, 31% niet-westerse allochtoon, 17% Suriname, 13% Marokko, 3% Nederlandse Antillen en Aruba

Samenstelling groep inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond in Purmerend: 8% Turkije, 50% niet-westerse allochtoon, 26% Suriname, 10% Marokko, 6% Nederlandse Antillen en Aruba

Samenstelling huishoudens

Minder eenpersoonshuishoudens dan gemiddeld in Nederland

Op 1 januari 2020 was 39% van de huishoudens in Nederland een eenpersoonshuishouden. In de regio Zaanstreek-Waterland was dat percentage lager, namelijk 36%. Purmerend en Zaanstad hebben relatief de meeste eenpersoonshuishoudens van de regio. Het percentage huishoudens met kinderen in Zaanstreek-Waterland is aanzienlijk hoger dan gemiddeld in Nederland: 37% tegenover 33%. In Oostzaan wonen relatief gezien de meeste huishoudens met kinderen (42%), bron 2.

Huishoudsamenstelling in percentage naar gemeente op 1 januari 2020

Gemeente Beemster

 • Eenpersoonshuishoudens, 27%
 • Huishoudens zonder kinderen, 32%
 • Huishoudens met kinderen, 41%

Gemeente Edam-Volendam

 • Eenpersoonshuishoudens, 28%
 • Huishoudens zonder kinderen, 32%
 • Huishoudens met kinderen, 40%

Gemeente Landsmeer

 • Eenpersoonshuishoudens, 29%
 • Huishoudens zonder kinderen, 30%
 • Huishoudens met kinderen, 41%

Gemeente Oostzaan

 • Eenpersoonshuishoudens, 28%
 • Huishoudens zonder kinderen, 30%
 • Huishoudens met kinderen, 42%

Gemeente Purmerend

 • Eenpersoonshuishoudens, 35%
 • Huishoudens zonder kinderen, 28%
 • Huishoudens met kinderen, 37%

Gemeente Waterland

 • Eenpersoonshuishoudens, 31%
 • Huishoudens zonder kinderen, 33%
 • Huishoudens met kinderen, 37%

Gemeente Wormerland

 • Eenpersoonshuishoudens, 31%
 • Huishoudens zonder kinderen, 32%
 • Huishoudens met kinderen, 37%

Gemeente Zaanstad

 • Eenpersoonshuishoudens, 36%
 • Huishoudens zonder kinderen, 27%
 • Huishoudens met kinderen, 37%

40% van de inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland is gehuwd

In Zaanstreek-Waterland is 40% van de totale bevolking gehuwd en 47% ongehuwd. Dit komt overeen met de cijfers voor Nederland (39% gehuwd, 49% ongehuwd). In Edam-Volendam woont het grootste aantal gehuwde personen. Zowel in heel Nederland als in de regio Zaanstreek-Waterland is 8% van de inwoners gescheiden. Purmerend en Zaanstad hebben relatief de meest gescheiden inwoners, namelijk 9%, bron 2.

47% is gehuwd, 40% is ongehuwd, 8% gescheiden, 5% verweduwd.

Samenstelling bevolking Zaanstreek-Waterland naar burgerlijke staat op 1 januari 2020

Gemeente Beemster

 • Ongehuwd, 47%
 • Gehuwd, 42%
 • Gescheiden, 6%
 • Verweduwd, 5%

Gemeente Edam-Volendam

 • Ongehuwd, 44%
 • Gehuwd, 45%
 • Gescheiden, 6%
 • Verweduwd, 5%

Gemeente Landsmeer

 • Ongehuwd, 46%
 • Gehuwd, 42%
 • Gescheiden, 7%
 • Verweduwd, 5%

Gemeente Oostzaan

 • Ongehuwd, 44%
 • Gehuwd, 43%
 • Gescheiden, 7%
 • Verweduwd, 5%

Gemeente Purmerend

 • Ongehuwd, 46%
 • Gehuwd, 39%
 • Gescheiden, 9%
 • Verweduwd, 5%

Gemeente Waterland

 • Ongehuwd, 44%
 • Gehuwd, 44%
 • Gescheiden, 6%
 • Verweduwd, 6%

Gemeente Wormerland

 • Ongehuwd, 44%
 • Gehuwd, 43%
 • Gescheiden, 7%
 • Verweduwd, 6%

Gemeente Zaanstad

 • Ongehuwd, 49%
 • Gehuwd, 37%
 • Gescheiden, 9%
 • Verweduwd, 5%

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp.