Over de regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning

Gezondheid is een breed begrip met veel dimensies. Gemeenten steunen gezondheid op diverse beleidsterreinen. Bijvoorbeeld door in te zetten op een gezonde leefomgeving, gezondheidsvaardigheden van kwetsbare inwoners en preventie van genotmiddelengebruik. In de regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning (rVTV) brengen we eens in de vier jaar informatie samen uit onderzoek, gesprekken en andere bronnen. De rVTV maakt de vele beschikbare gegevens toegankelijker. Het is een momentopname van de belangrijkste toekomstige opgaven op het gebied van gezondheid in Zaanstreek-Waterland. Dit biedt gemeenten inzichten  en aanknopingspunten voor het meenemen van gezondheid in de vorming van beleid.